schilderij | grafiek | tekenen | poëzie

Marijke Pielage

Ordening
In het werk van Marijke Pielage betekent ordening een concept waar binnen verbindingen, structuren en contrasten op intuïtieve wijze ontstaan. Eenmaal binnen die ordening laat zij zich leiden door het materiaal, de techniek, de kleur. Dan is er geen vooropgezet plan en begint het spel, het mysterie, de verrassing van het verhaal, waarbij de ordening nodig is om zichzelf te begrenzen: een kier tussen werkelijkheid en verbeelding.

Ontmoeting
Haar werk gaat over ontmoetingen die Marijke beeld en verhaal geven: dagelijkse ontdekkingen die zich in haar geheugen nestelen. Ze maakt altijd notities in woord en beeld, zodat ze de tijd kan registreren en herinneren. In haar atelier vertaalt zij deze notities in kunstwerken, groot en klein: tekeningen, schilderijen, grafiek, poëtische teksten. Hierin laat zij tekst en beeld samengaan met de betekenisgeving van het verhaal.

Verhaal
Op haar website verbindt Marijke haar verhalen tot één geheel: de visuele verhalen van Via Nettuno, Isabella Pen, The House Perfetto met de vanuit het beeld ontstane poëtische teksten. Mensbeelden die gaan over: waar we leven, wat we denken, waar we gaan en wie we zijn.

Kunst
Voor Marijke is kunst een medium om zich te verhouden tot de wereld om haar heen. Als ‘eilanden van stilte, waar we kunnen wortelen en groeien’.

www.marijkepielage.nl  

Via Nettuno I, tekening 2016 60x120cm
SALA LXIX, schilderij 2020 150x7100cm
Caos Calmo, tekening 2020 20x20cm
Bella and the Chaos of Spring, 2020 schilderij 100x80cm
SALA XIX, schilderij 2021 120x70cm
Myra for the unknown, 2019 schilderij 70x120cm